Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

«Άβουλοι και μοιραίοι» οι σημερινοί διοικούντες, οδηγούν στην οικονομική επιτήρηση τον Δήμο Ραφήνας-ΠικερμίουΗ Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου συνεδρίασε στις 17-2-2014 και μεταξύ των θεμάτων της συνεδρίασης ήταν η «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2014» και μια σειρά θεμάτων - εννέα (9) στον αριθμό- σχετικά με αναπροσαρμογή τελών (ύδρευσης, καθαριότητας, φωτισμού, νεκροταφείου, ΤΑΠ κα).
Η Δημοτική Αρχή προσπαθούσε δια μέσου του Δημάρχου να πείσει τους πολίτες του Δήμου ότι ο προϋπολογισμός είχε επικυρωθεί χωρίς αλλαγές, αλλά η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 68032/55305/17-1-2014 σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής το οποίο κοινοποιείται και στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ –το οποίο είχε εκφράσει τη γνώμη του έγκαιρα με το υπ΄ αριθμ. 816/24-10-2013 έγγραφό του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του 2014 - καλείται ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου να προβεί σε αναμόρφωση ούτως ώστε:
1.      Να μειωθεί η Ομάδα Εσόδων Ι κατά 1.259.460€
2.     Να αυξηθεί ο ΚΑ 85 κατά 205.612€ δηλ. αυξάνεται το ποσό των επισφαλειών ή αλλιώς το ποσό που θα μείνει ανείσπρακτο από οφειλές παρελθόντων ετών.
3.    Να προσκομίσει τις σχετικές αποφάσεις επιβολής ανταποδοτικών τελών 2014, αποφάσεις που δεν πάρθηκαν αφού  η Δημοτική Αρχή ποτέ δεν τα εισήγαγε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η Οικονομική Επιτροπή καταψήφισε τη πρόταση της Διοίκησης του Δήμου με 4 ψήφους, 2 από την μείζονα αντιπολίτευση αλλά και 2 από τη συμπολίτευση. Η θέση των Δημοτικών Συμβούλων της μείζονος αντιπολίτευσης ήταν θέση ευθύνης και γνώσης των θεσμών ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στην ορθή σύνταξη της αναμόρφωσης όπως αυτή υποδείχθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Καλούμε τη σημερινή Δημοτική Αρχή, η οποία παρέλαβε έναν ενιαίο Δήμο χωρίς οικονομικά προβλήματα αφού δεν συμπεριελήφθη ποτέ στους λεγόμενους «κόκκινους» Δήμους που βρέθηκαν υπό επιτροπεία το 2012, να αναλογιστεί τις ευθύνες της γιατί πρέπει να περιφρουρηθεί η οικονομική αυτοτέλεια του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και οι θέσεις εργασίας όλων των υπαλλήλων. Η οικονομική αυτοτέλεια και οι θέσεις εργασίας όλων των υπαλλήλων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, είναι η απαραίτητη εγγύηση ώστε ο Δήμος να έχει τις προϋποθέσεις πέρα από τις αυτονόητες υπηρεσίες που προσφέρει όπως η καθαριότητα, η ύδρευση ή ο φωτισμός να είναι σε θέση να παρεμβαίνει ουσιαστικά στον πολιτισμό, τον αθλητισμό, να διατηρεί τις κοινωνικές δομές (παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ κα) χωρίς να υποβαθμίζει τη ποιότητα των υπηρεσιών του.
Αλήθεια τι θα πουν στον κόσμο οι «άβουλοι και μοιραίοι» σημερινοί διοικούντες τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου αν τον οδηγήσουν στην οικονομική επιτήρηση και οι δημότες θα πρέπει να πληρώσουν «το μάρμαρο» (αύξηση των δημοτικών φόρων, αναστολή προσλήψεων και μετατάξεις εργαζομένων, αύξηση ΤΑΠ, διακοπή λειτουργίας των κοινωνικών δομών κλπ) ή μήπως αδιαφορούν για το τι θα συμβεί μετά τις δημοτικές εκλογές;