Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Περί Αποχέτευσης - Μέρος Α


Τα μυστήρια των δελτίων τύπου και το Σύμφωνο Συνεργασίας
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Περιφέρεια Αττικής, τη Παρασκευή στις 26 Ιουλίου 2013, ο κ. Ι. Σγουρός Περιφερειάρχης Αττικής, συζήτησε με τους Δημάρχους Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας το θέμα της αποχέτευσης των δύο Δήμων. Παρόντες οι Δήμαρχοι Παιανίας και Κρωπίας καθώς και παράγοντες των Δήμων και της Περιφέρειας Αττικής . Επακολούθησε δελτίο τύπου της Περιφέρειας όπου μεταξύ άλλων διαβάζουμε:

 
«Ο Περιφερειάρχης Αττικής ενημέρωσε τους κ.κ. Δημάρχους Σπάτων-Αρτέμιδας και Ραφήνας-Πικερμίου, ότι με την από 25/10/2007 απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην υπόθεση C-440/06 η Ελλάδα έχει καταδικαστεί για ανεπαρκή διαχείριση των αστικών λυμάτων σε οικισμούς, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η Αρτέμιδα και η Ραφήνα. Τόνισε δε ότι, όπως έχουμε ενημερωθεί, η υπόθεση επανέρχεται στα αρμόδια όργανα για την επιβολή προστίμων λόγω παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα. Επίσης, τους ενημέρωσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4042/2012, για τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται στους Δήμους που έχουν την ευθύνη και παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους τους (ΚΑΠ). Για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο, το ΥΠΕΚΑ, προωθεί ένα Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΕΚΑ, της Περιφέρειας Αττικής, της ΕΥΔΑΠ, του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος και του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου. Ο κ. Σγουρός, δήλωσε την πρόθεση του να υπογράψει το Σύμφωνο Συνεργασίας, για το οποίο είναι ενημερωμένοι οι κ.κ. Δήμαρχοι, αφού με τον τρόπο αυτό, δίνεται η καλύτερη δυνατή λύση, προστατεύεται το περιβάλλον, διασφαλίζονται οι ευρωπαϊκοί πόροι για το έργο, και αποτρέπονται τα πρόστιμα που θα επιβαρύνουν τους αντίστοιχους Δήμους και θα έχουν, εφόσον επιβληθούν, καταλυτικές επιπτώσεις στη δυνατότητα λειτουργίας τους. Κάλεσε δε τους δύο Δημάρχους Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας να το υπογράψουν και αυτοί»
Την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013 η Περιφέρεια πάλι με δελτίο τύπου επανέρχεται στο θέμα και μας πληροφορεί μεταξύ άλλων:
«Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός και ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης υπέγραψαν σήμερα, 29 Ιουλίου 2013, το Σύμφωνο Συνεργασίας για τη διαχείριση αστικών λυμάτων των οικισμών Ραφήνας, Αρτέμιδος και Σπάτων. Με το Σύμφωνο Συνεργασίας επιδιώκεται βιώσιμη λύση στη διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών αυτών της Ανατολικής Αττικής. Ενόψει μάλιστα της επικειμένης νέας προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  είναι ο μόνος τρόπος να αποτραπεί η επιβολή προστίμων. Η υπογραφή του Συμφώνου επιβεβαιώνει εμπράκτως τα όσα διεμήνυσε ο Περιφερειάρχης Αττικής στην σύσκεψη της 26ης Ιουλίου 2013 που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας και τη συμμετοχή των Δημάρχων των Δήμων Σπάτων- Αρτέμιδος και Ραφήνας-Πικερμίου.
Το Σύμφωνο προβλέπει μεταξύ άλλων την εκπόνηση μελέτης, την αδειοδότηση και την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης, συλλογής, μεταφορά και διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων, καθώς και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με δυναμικότητα ικανή για την πλήρη κάλυψη των οικισμών της Αρτέμιδος, της Ραφήνας και των Σπάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας 91/171/ΕΚ. Η χρηματοδότηση των μελετών και των έργων θα αναληφθεί από το ΠΕΠ Αττικής ή/και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη¨.»
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου, την Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 έθεσα στον Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου το ερώτημα: Τι αναφέρει ακριβώς το Σύμφωνο Συνεργασίας που δύο φορές μνημονεύουν τα δελτία τύπου της Περιφερείας; 
Μου δήλωσε ότι δεν γνωρίζει. 
Πως καλείται λοιπόν να υπογράψει ένα κείμενο που δεν γνωρίζει; Μήπως δεν είναι έτσι; Γιατί όλα αυτά γίνονται «εν κρυπτώ»; 
Ο Περιφερειάρχης δηλώνει πιο πάνω ότι οι Δήμαρχοι γνωρίζουν το τι λέει το Σύμφωνο Συνεργασίας, ο Δήμαρχος Ραφήνας δηλώνει άγνοια.
Απλά πράγματα ένας εκ των δύο ψεύδεται! Επιλέξτε!

Διαβούλευση, η άγνωστη λέξη.
Ο Περιφερειάρχης από την μεριά του δεν γνωρίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ελληνικού Συντάγματος-αρχή της βιωσιμότητας- ορίζεται ότι «οποιαδήποτε πολιτειακή πράξη ή δημόσια πολιτική και ιδιωτική διαχείριση και άσκηση δικαιώματος θεωρείται νόμιμη και επιτρεπτή μόνο εάν δεν υποβαθμίζει το φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό κεφάλαιο της χώρας»; Το ζήτημα είναι θέμα ζωής και πρέπει να αντιμετωπιστεί με υπευθυνότητα όχι μόνο απέναντι στους εαυτούς μας αλλά πολύ περισσότερο απέναντι στη γενιά που μας ακολουθεί. Δεν αντιλαμβάνεται ότι πέρα από τη δημόσια υγεία που είναι ένα ζητούμενο πόσο την εξυπηρετεί το περίφημο ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι -δίπλα μάλιστα από το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος απολύτου προστασίας και φυσικού κάλλους (ΦΕΚ 281/93)- είναι και ζήτημα υποβάθμισης της ποιότητας ζωής στον τόπο μας, είναι απαξίωση περιουσιών ιδιωτικών αλλά και δημόσιας περιουσίας όταν γειτνιάζει με την «Ακρόπολη της Παλαιοντολογίας» στο Πικέρμι.
Δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ διαβούλευση για το θέμα τόσα χρόνια. Υπάρχει παντελής έλλειψη ενημέρωσης και διαλόγου με τους πολίτες από μέρους της πολιτείας και είναι ανύπαρκτη μια έστω και σε πρώτο επίπεδο διερεύνηση του βαθμού κοινωνικής αποδοχής του προτεινόμενου έργου. Ποτέ η ΕΥΔΑΠ ή άλλη αρμόδια υπηρεσία δεν εμφανίσθηκε σε συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων των δύο εμπλεκόμενων Δήμων ώστε να «υπερασπιστεί» το τόσο ευεργετικό- για μας τους «ιθαγενείς»- έργο της.
Άλλωστε αφού θυμήθηκε ο Περιφερειάρχης και ο Αν. Υπουργός ΠΕΚΑ το άρθρο 44 του Ν. 4042/2012 περί των προστίμων αν δεν εφαρμοσθεί η περίφημη οδηγία 91/171/ΕΚ, γιατί λησμονούν την ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ που και ο Ν.3852/2010 (Καλλικράτης)  προβλέπει, αλλά και η υπ΄αριθμ. 2003/35/ΕΚ οδηγία (άρθρο 2, παρ β) πάλι της Ενωμένης Ευρώπης στις 26-3-2003 αναφέρει περί «συμμετοχής του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον» και επιβάλλουν την ενημέρωση αν όχι τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών.
Επίσης στον ίδιο το Ν.4042/2012  διαβάζουμε:
«Άρθρο 14 (άρθρο 13 της Οδηγίας)
Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος
Η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, και ιδίως:
α)χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα , το έδαφος, τα φυτά και τα ζώα
β)χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές, και
γ)χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.»

Με αφορμή τα παραπάνω και το τι σχεδιάζουν οι ... "αρμόδιοι φορείς". Αφού
α) οδηγούν τα λύματα από Σαρωνικό, Ανθούσα, Παλλήνη, Γέρακα στην Ψυττάλεια, δίνοντας έτσι μια "αναίμακτη" λύση στο πρόβλημα των παραπάνω Δήμων
β) κατασκευάζουν το ΚΕΛ Κεντρικών Μεσογείων για τα λύματα Παιανίας, Γλυκών Νερών, Κορωπίου, Μαρκοπούλου δίπλα από το αεροδρόμιο, "αναίμακτη" και αυτή η λύση αφού, όπως φαίνεται στη παρακάτω φωτογραφία, σε ένα κύκλο ακτίνας 3 χλμ περίπου, δεν υπάρχουν οικισμοί.

Έρχονται στη περίπτωση του ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων -ο δεύτερος κύκλος με πάλι 3 χλμ ακτίνα- να το χωροθετήσουν στο Πλατύ Χωράφι όπου μέσα σε αυτή την κυκλική περιοχή βρίσκονται η Διασταύρωση Ραφήνας, η Ραφήνα (μέχρι την οδό Δημοκρατίας περίπου), η Καλλιτεχνούπολη, τα Περιβολάκια, η Βουνόπολη, η Αγία Κυριακή και το μισό Πικέρμι!
Την ακτίνα των 3 χλμ την χρησιμοποίησα αφού αυτή είναι ελάχιστη απόσταση που απέχει το ΚΕΛ Κεντρικών Μεσογείων από τον πλησιέστερο οικισμό αυτόν του Μαρκόπουλου.
Συμπέρασμα: 
Άλλοι στην Α' θέση για Ψυττάλεια, άλλοι στην Β' θέση όπου το ΚΕΛ είναι τουλάχιστον 3 χλμ μακριά από τα σπίτια τους και μείς οι κάτοικοι της Ραφήνας και του Πικερμίου με το ΚΕΛ μέσα στους οικισμούς μας, μέσα στα σπίτια μας!
Αλήθεια σε τι θέση ως πολίτες μας βάζουν οι "αρμόδιοι";Επομένως έχουμε επιλεκτική επίκληση κάποιων άρθρων που τους «βολεύουν» για να καλύψουν την όποια ανεπάρκεια της ΕΥΔΑΠ να λύσει το θέμα εδώ και δεκαετίες. Επιλεκτική χρήση άρθρων για να εμφανίσουν τον «μπαμπούλα» των προστίμων, να εκβιάσουν το «ναι σε όλα» από τους πολίτες, σε εποχή που οικονομική συγκυρία έφερε τους πάντες σε εξαθλίωση τέτοιου βαθμού που είναι αβέβαιο τι θα συμβεί αύριο σε αυτούς και στις οικογένειές τους.
Αυτές οι απειλές είναι που εκτοξεύτηκαν εναντίον των δημοτών Ραφήνας-Πικερμίου αλλά και εναντίον των αιρετών ώστε να εξασφαλίσουν την «κυβίστηση» τους για το θέμα. Η κυβίστηση από την συντριπτική πλειοψηφία των μελών του ΔΣ Ραφήνας-Πικερμίου δεν έγινε και δεν θα γίνει παρά τις απειλές, που πρέπει και αυτές να τις δούμε στις πραγματικές τους διαστάσεις. Ποιές είναι αυτές οι διαστάσεις;