Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Μελτέμι
Από την προχθεσινή (2-9-2013) συζήτηση του θέματος  «Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη του υπ΄ αρ.  πρωτ. 6940/19-7-2013 αιτήματος του Κατασκηνωτικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Πετρελαίου και Υγραερίου «ΤΟ ΜΕΛΤΕΜΙ» Σ.Π.Ε.»
Για να είναι σαφής και κατανοητή η θέση μου και η ψήφος μου, θέλω πολύ σύντομα,  να υπογραμμίσω τα παρακάτω, ανταποκρινόμενος στη πρόσκληση του www.rpn.gr ότι δεν παραμείνατε ως την ψήφιση του θέματος με αποτέλεσμα να μην μαγνητοσκοπήσετε την τοποθέτηση μου.
Α. Το θέμα είχε συζητηθεί στην συνεδρίαση της 27 Απριλίου 2012 και είχε ληφθεί η υπ. αρ. 52/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου. Με  απόφαση όμως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με αρ. πρωτ. 20095/18263-5 Ιουν 2012 ακυρώθηκε η υπ. αρ. 52/2012 απόφαση του ΔΣ Ραφήνας-Πικερμίου.
Β. Κατά της απόφασης αυτής του Γ.Γ. Αποκ. Διοικ Αττικής ασκήθηκε προσφυγή του Κατασκηνωτικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Εταιρειών Πετρελαίου και Υγραερίου «ΤΟ ΜΕΛΤΕΜΙ» στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006. Η προσφυγή αυτή απορρίφθηκε σύμφωνα με το σκεπτικό του Πρακτικού 14 στις 18-7-2012 και κοινοποιήθηκε με το υπ. αρ. πρωτ. 235/19-9-2012 στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.
Γ. Το θέμα επανήλθε προς συζήτηση με τροποποιημένη εισήγηση στη συνεδρίαση της 2 Σεπ 2013. Επί της εισήγησης, που ανέγνωσε ο Δήμαρχος, κατατέθηκαν προβληματισμοί από συναδέλφους αλλά και από μένα. Η εισήγηση δεν συνοδεύθηκε από ενυπόγραφη γνωμοδότηση νομικού ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι πλήρως ενημερωμένο και να μην συμβεί ότι είχε συμβεί με τη 52/2012 απόφασή μας, δηλ. ακύρωση της απόφασης από τον Γ.Γ. Αποκ. Διοικ. Αττικής. Μια τέτοια εξέλιξη την απεύχομαι και για τα συμφέροντα των κατασκηνωτών -με τους οποίους δεν με χωρίζει τίποτα και συμμερίζομαι τις αγωνίες τους- αλλά κατά κύριο λόγο, για τα έσοδα του Δήμου.
                Το συγκεκριμένο θέμα της σύμβασης με «ΤΟ ΜΕΛΤΕΜΙ», είναι το μεγαλύτερο, σε ύψος ποσού, οικονομικό θέμα που συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού η σύμβαση αυτή φθάνει περίπου τα 2.500.000€, για την δωδεκαετή διάρκειά της. Για μια τόσο σημαντική μίσθωση (και μοναδική σε οικονομικό μέγεθος όσον αφορά τα ακίνητα του Δήμου), δεν κλήθηκε από την Δημοτική Αρχή, νομικός εκπρόσωπος του Δήμου και οι προβληματισμοί ή τα ερωτήματα μας παρέμειναν αναπάντητα.
                Θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο με πρόχειρες εισηγήσεις της Δημοτικής Αρχής και χωρίς έγκυρη νομική υποστήριξη,  να λαμβάνονται αποφάσεις για τέτοια κρίσιμα θέματα. Λυπάμαι αν οι κατασκηνωτές ερμηνεύσουν την αρνητική μου ψήφο διαφορετικά αλλά η τιμή που μου έκαναν οι δημότες της Ραφήνας και του Πικερμίου να με εκλέξουν Δημοτικό Σύμβουλο είναι εντολή ελέγχου των πράξεων της Δημοτικής Αρχής και όχι πεδίο άσκησης προσωπικών προεκλογικών πολιτικών σε μια κατεύθυνση οικοδόμησης -ενός προσωρινά- «αρεστού» προφίλ.
Βασίλης Πιστικίδης
Δημοτικός Σύμβουλος
Υπ. Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου