Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Ο Ν. Δημητρόπουλος για τον Ισολογισμό 2012Η πρώτη διετία της Δημαρχιακής Αρχής Ραφήνας-Πικερμίου του Γ. Χριστόπουλου σε αριθμούς.

Την Παρασκευή 8/11/2013 στο Δ.Σ του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου έγινε συζήτηση -με καθυστέρηση 5 μηνών- για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 2012(Ισολογισμός 31/12/2012,Αποτελέσματα Χρήσεως ,Έκθεση  Ορκωτών Λογιστών).Η  Διοίκηση του Δήμου (με τον Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο) λίγο πολύ επαίνεσαν εαυτούς και την οικονομική υπηρεσία για το για πρώτη φορά θετικό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης για την χρήση του 2012 που ήταν η δεύτερη οικ. χρήση για τον ενιαίο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου. Η τυπική έγκριση δόθηκε με οριακή πλειοψηφία και με την βοήθεια από την αντιπολίτευση μιας και οι Σύμβουλοι που παραβρέθηκαν ήσαν μόνο 16 από τους 27.
Προσωπικά δεν θα είχα πρόβλημα να εγκρίνω τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως στο τυπικό τους κομμάτι, της ορθής αποτύπωσης και απεικόνισης, γιατί όχι και να συγχαρώ την οικονομική υπηρεσία αν και αυτή είναι η δουλειά της.
Σαν δημότης και επί 16  χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος στην θέση του απολογούμενου θέλω με την σειρά μου να κρίνω σύμφωνα με την δικές μου απόψεις τα πεπραγμένα όπως αυτά εμφανίζονται μέσα από τους αριθμούς, θεωρώντας ότι εκφράζω την άποψη κάθε δημότη.
Σκοπός κάθε Δήμου ως οικονομικής οντότητας δεν είναι η κερδοφορία. Ο Δήμος δεν είναι επιχείρηση. 


Σκοπός του είναι η παροχή ορισμένων υπηρεσιών στους δημότες και η δημιουργία υποδομών για την καλύτερη παροχή αυτών των υπηρεσιών. Επιτυχής είναι μία Δημαρχιακή αρχή όταν προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες και υποδομές στον πολίτη στο δυνατόν μικρότερο κόστος για τον πολίτη. Η δημιουργία πλεονάσματος δεν είναι κακό με την προϋπόθεση όμως ότι το πλεόνασμα διατίθεται και επενδύεται είτε για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών είτε για την βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού για να παρέχονται συνεχώς βελτιωμένες υπηρεσίες. Αν το πλεόνασμα δεν διατίθεται για αυτό τον σκοπό τότε ο Δήμος πρέπει να προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες σε χαμηλότερο κόστος μειώνοντας τους δημοτικούς φόρους και τέλη.
Στην περίπτωσή μας την 1/1/2011 όταν ανέλαβε ο κ. Χριστόπουλος το σύνολο της αξίας κτήσεως των Παγίων του Δήμου ήταν 139.963.000€ .Την 31/12/2012 δηλαδή 2 χρόνια μετά ήταν 140.810.000€ ήτοι 847.000€ περισσότερο. Την αντίστοιχη διετία οι συνολικές αποσβέσεις ήταν 4.108.000€ και το καθαρό θετικό αποτέλεσμα 776.000€. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδύσεις  που έγιναν είναι κατά 4.037.000€ λιγότερες από αυτές που έπρεπε και μπορούσαν να γίνουν (4.108.000+776.000-847.000=4.037.000). Και ενώ οι επενδύσεις παρέμειναν στο πενιχρό 847.000€ δεν παρατηρήθηκε –σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν παραπάνω-μείωση των δημοτικών τελών και της τιμής του νερού αντίστοιχη αυτής που θα έπρεπε. Οι μειώσεις που έγιναν ήσαν πολύ μικρές για την Ραφήνα και έγιναν μικρές αυξήσεις για το Πικέρμι.
Από την έκθεση των ορκωτών λογιστών (σελ.27) προκύπτει ότι τα οργανικά έξοδα το 2012 μειώθηκαν σε σχέση με το 2011 κατά 1.117.546€. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην Μισθοδοσία  Προσωπικού κατά 903.524€. Οι μνημονιακοί νόμοι έκοψαν από τους εργαζόμενους το ποσό αυτό και το έκαναν κέρδος/πλεόνασμα στον Δήμο. Αλήθεια αυτός ήταν ο σκοπός των μνημονιακών νόμων; Όχι βέβαια. Πρόθεση του Κράτους ήταν να μειώσει το κόστος λειτουργίας των Δήμων ώστε να μειωθεί στην συνέχεια το ποσό της Κρατικής επιχορήγησης (ΚΑΠ). Η κρατική επιχορήγηση το 2012 σε σχέση με το 2011 ήταν 445.000€  λιγότερα (σελ.27).
Όπως ανέφερα προηγούμενα το ποσό των αποσβέσεων και του πλεονάσματος μείον τις επενδύσεις που έγιναν θα έπρεπε να μετατραπούν σε μειώσεις στα τιμολόγια του Δήμου. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Που πήγαν όμως; Πήγαν σε μείωση μακροπροθέσμων υποχρεώσεων (760.000€), για μείωση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές (760.000€), για απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων (300.000€), για αύξηση ταμειακών υπολοίπων (367.000€). Α! Ναι και ένα ποσό πήγε σε αύξηση των υπολοίπων  αυτών που χρωστάνε στον Δήμο (426.000€). Σε επενδύσεις είναι σίγουρο ότι πήγαν πολύ λίγα. Η παρατήρηση  ως εκ τούτου που πολύ εύστοχα έκανε ο κ. Πιστικίδης ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε κάνει πολλά ώστε να αντέξει ο Δήμος χωρίς να προσθέσει τίποτα για 2 χρόνια είναι σίγουρα μία μεγάλη αλήθεια.
Κοντολογίς ότι δεν είδαμε μέχρι τώρα το 2011-2012, κατά την άποψή μου δεν θα δούμε ούτε το 2013, πρέπει να δούμε όμως για το 2014. Μακάρι να το δούμε έστω και αργά. Το έργο κάθε Δημοτικής αρχής κρίνεται με την λήξη της θητείας της.
Αυτό που κρίνεται κάθε μέρα είναι η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών. Οι δημότες έχουν την εμπειρία από  την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές ή την εμπειρία και τις παραστάσεις από άλλους Δήμους. Σε αυτό κρίση έχουμε όλοι και ανάλογα θα πράξουμε την ώρα  της ψήφου. Καλό βόλι σε 6 μήνες.