Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Δεν συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης - Ελλειψη απαρτίας

Από τα 37 μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου εμφανίστηκαν τα 13 και η συνεδρίαση αναβλήθηκε - σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010, άρθρο 76, παρ 3 - για αύριο Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013 στις 11.00 το πρωί.
Δείτε όλα τα μέλη της επιτροπής -φυσικά πρόσωπα και εκπρόσωποι φορέων - όπως αναφέρονται στην υπ. αριθμ. 15/30-1-2013 απόφαση του ΔΣ που έχουν θητεία από 01/02/2013 μέχρι 31/08/2014.

Το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 προβλέπει: