Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Η λύση Ψυτάλλεια είναι εφικτήΣτις 31-10-2013 συζητήθηκε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού θέμα που αφορούσε τη παρουσίαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μετά την έγκριση σύνδεσης του Δήμου με την  Ψυτάλλεια και έγκριση των θέσεων των αντλιοστασίων στον Δήμο Σαρωνικού. Η μελέτη μετά από απόφαση της ΕΥΔΑΠ εκπονήθηκε σε συνεργασία με τις εταιρείες ¨Enveko ΑΕ¨ και  ¨Καραβοκύρης και συνεργάτες¨. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και μίλησαν ο Γεν Δ/ντής της ΕΥΔΑΠ κ. Πάσσιος και από τις μελετήτριες εταιρείες ο κ. Παπαγρηγορίου.
Αξίζει τον κόπο να προσέξουμε την τοποθέτηση του μελετητή κ. Παπαγρηγορίου ώστε να μάθουμε περί των δυνατοτήτων του ΚΕΛΨ και πως «βλέπει» ένας ειδικός τα θέματα αποχέτευσης γενικότερα.
Η καταγραφή αυτή δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την βοήθεια –και τον ευχαριστώ θερμά- του κ. Αγαμέμνονα Ξυγκάκη και του ιστότοπου που διατηρεί στην διεύθυνση www.paraktios.gr, όπου υπάρχουν και τα σχετικά βίντεο.
Για να αντιληφθούμε τα μεγέθη είναι σημαντικό να πούμε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού το 2011 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (Δελτίο Τύπου στις 28-12-2012) οι Δήμοι που μας αφορούν έχουν ως Μόνιμο Πληθυσμό: Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου 20.266, Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος 33.821, Δήμος Παλλήνης 54.415 και Δήμος Σαρωνικού 29.002.
Δηλαδή η αποχέτευση –σήμερα- για τους δύο Καλλικρατικούς Δήμους Ρ-Π και Σ-Α αφορά αθροιστικά 54.087 μόνιμους κατοίκους (κάτι λιγώτερο από τον πληθυσμό μόνον του Δήμου Παλλήνης). Θα διαβάσετε παρακάτω ότι οι μελέτες υπολογίζουν 34.000 κυβικά λυμάτων την ημέρα από τον Δήμο Παλλήνης μαζί με το τμήμα του Δήμου Σαρωνικού (Ανάβυσος, Φώκαια, Σαρωνίδα) αλλά και τμήμα παράλιο του Δήμου Κρωπίας, που όλα μαζί τα αναφέρει ως Νότια Ακτή Σαρωνικού. Επομένως δεν είναι μακριά από την αλήθεια να υπολογίσουμε ότι οι Δήμοι Ρ-Π και Σ-Α αθροιστικά θα «παράγουν» λιγότερα λύματα ίσως κοντά στα 26.000 κυβικά την ημέρα. Το φορτίο αυτό των 26.000 κυβικών είναι αυτό που θα «επιβαρυνθεί» η Ψυτάλλεια αν τελικά αποχετευτούμε εκεί. Δηλαδή συγκριτικά με τις δυνατότητες της Ψυτάλλειας για 1.200.000 κυβικά την ημέρα η «συμμετοχή» των Δήμων Ρ-Π και Σ-Α είναι σήμερα της τάξης του 2,16% .
Ας περάσουμε σε αυτά που κατέγραψα από την τοποθέτηση του κ. Παπαγρηγορίου από τη σχετική συζήτηση στο ΔΣ του Δήμου Σαρωνικού και όποιος θέλει ας παρακολουθήσει και τα βίντεο.

 
« Περί σκοπιμότητας
Το ΚΕΛΨ (Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας) είναι ένα έργο πολύ μεγάλης κλίμακας, το οποίο στα σχεδόν 20 χρόνια λειτουργίας του έχει δοκιμαστεί, δείχνοντας ότι λειτουργεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά, καθώς τηρεί το σύνολο των θεσμοθετημένων ορίων συγκεντρώσεων ρυπαντικού φορτίων στην έξοδο του.
Το ΚΕΛΨ είναι δυνατόν να επεξεργαστεί με άνεση τα επιπλέον φορτία (υδραυλικά και ρυπαντικά) από τις νέες αυτές περιοχές (σε επίπεδο 20ετίας τουλάχιστον) και αφού θα έχουν συνδεθεί και όλες οι περιοχές της Αττικής που είναι ήδη σήμερα περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες και δεν έχουν ακόμη συνδεθεί.
Στο ΚΕΛΨ είναι δυνατόν με λειτουργικές τροποποιήσεις και βελτιώσεις να αντιμετωπιστούν αυξημένες εισροές φορτίου. Τέτοιες λειτουργικές τροποποιήσεις γίνονται άλλωστε διαρκώς στα πλαίσια λειτουργίας του και εντός του πλαισίου των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.
Μεγάλο μέρος του εξυπηρετούμενου αστικού πληθυσμού των περιοχών της Νότιας Ακτής Σαρωνικού παρουσιάζει αιχμή κατά τους θερινούς μήνες, όταν σημειώνεται ελάττωση της παροχής και των ρυπαντικών φορτίων των εισερχομένων λυμάτων στο ΚΕΛΨ, εξαιτίας αντίστοιχης μείωσης του εξυπηρετούμενου πληθυσμού του λεκανοπεδίου Αθήνας λόγω θερινών διακοπών. Για πχ τον Αύγουστο του 2011 τα εισερχόμενα φορτία στο ΚΕΛΨ από 725.000 κυβικά λυμάτων την ημέρα μειώθηκαν στα 520.000 κυβικά (σχεδόν 30%).(Σημ συντ. αυτή η μείωση του φορτίου τους θερινούς μήνες δεν μπορεί να εξισορροπηθεί μόνο από την Νότια Ακτή Σαρωνικού αλλά και από τη Ραφήνα και την Αρτέμιδα)
Στο ΚΕΛΨ υπάρχει σήμερα υπερεπάρκεια πέρα της συνήθους και του όποιου συντελεστή ασφαλείας του γενικότερου Η/Μ εξοπλισμού.
Στο ΚΕΛΨ υπάρχει επίσης πρόσθετη δυνατότητα λειτουργίας 2 βιολογικών αντιδραστήρων-ήδη κατασκευασμένων που πρέπει να εξοπλιστούν και παραμένουν έτσι διότι αυτή τη στιγμή δεν χρειάζονται- πέραν των 12 λειτουργούντων.
Πέραν του θέματος των πρόσθετων παροχών, υπάρχει η δυνατότητα σημαντικής βελτίωσης της λειτουργίας του ΚΕΛΨ πχ βελτίωση απόδοσης πρωτοβάθμιας καθίζησης με προσθήκη χημικών με αντίστοιχη ελάττωση των απαιτήσεων αερισμού.
Η σύνδεση των νέων περιοχών με το ΚΕΛΨ θα οδηγήσει σε αποσυμφόρηση του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης από τα βοθρολύματα των περιοχών αυτών και κατ΄ επέκταση του Κηφισού που είναι ο τελικός αποδέκτης των επεξεργασμένων εκροών του. (Σημ. συντ. Φανταστείτε το μέγεθος της αποσυμφόρησης αν και οι Δήμοι Ρ-Π και Σ-Α οδηγηθούν στο ΚΕΛΨ).
Από οικονομικής απόψεως, το κόστος της επένδυσης των προτεινόμενων έργων είναι μικρότερο από το κόστος επένδυσης της κατασκευής δύο νέων ΚΕΛ. (Σημ. συντ. Μάλλον εννοεί αν κατασκεύαζαν ένα ΚΕΛ στη Φώκαια και ένα για τις ανάγκες του Δήμου Παλλήνης). Παρ΄όλο του ότι σε κάθε περίπτωση τα έργα χρηματοδοτούνται κατά 100% από κονδύλια ΕΣΠΑ, το χαμηλότερο κατασκευαστικό κόστος από τα προτεινόμενα έργα κρίνεται ότι έχει όφελος ως ευρύτερη διαχείριση αυτών των κονδυλίων στα πλαίσια του εθνικού σχεδιασμού καθώς δεσμεύει λιγότερους πόρους.
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας των προτεινόμενων έργων είναι μικρότερο από το ετήσιο κόστος λειτουργίας της κατασκευής νέων ΚΕΛ στις περιοχές αυτές.
Είναι βέλτιστη η λογική αξιοποίησης ενός μεγάλου κέντρου στο οποίο κάνεις οικονομίες κλίμακας απ΄ ότι η περιφερειοποίηση των έργων επεξεργασίας. Αυτό το λέγεται σε σχέση με τον παλαιότερο σχεδιασμό που ήταν να υπάρχει άλλο έργο στη Φώκαια. Θεωρούμε ότι αν η πολιτεία έχει την δυνατότητα να πάρει μια απόφαση όπως αυτή  που παίρνει τώρα προχωράει σε μια βελτιστοποίηση και από οικονομικής άποψης και λειτουργικής. Καλύτερα να έχουμε μια οργανωμένη μεγάλη ομάδα επιστημόνων, τεχνικών χειριστών όπως αυτή που έχουμε αυτή την στιγμή στη Ψυτάλλεια που λειτουργούν πάρα πολύ καλά ένα έργο παρά να έχεις 2 τέτοιες μονάδες ή 3 τέτοιες μονάδες. Η περίπτωση αστοχίας αυξάνει όσο αυξάνεις την περιφερειοποίηση των μονάδων. Το ίδιο ισχύει και για το κόστος λειτουργίας.
Η σύνδεση των υπό μελέτη περιοχών με το ΚΕΛΨ έχει ήδη εγκριθεί από το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ. Το σκεπτικό της απόφασης αυτής είναι η τροποποίηση/επικαιροποίηση του αρχικού σχεδιασμού του τρόπου αποχέτευσης ολόκληρου του λεκανοπεδίου της Αττικής και επομένως της αποδοχής των περιοχών αυτών στο ΚΕΛΨ. Επίσης τα έργα έχουν ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Επάρκεια υφιστάμενων αποδεκτών (Συλλεκτήρων και ΚΕΛΨ)
Το ΚΕΛΨ διαχειρίζεται καθημερινά 725.000 κυβικά μέτρα λυμάτων την ημέρα και έχει την δυνατότητα επεξεργασίας μέσης παροχής 1.000.000 κυβικών. Μπορεί να φθάσει στο 1.200.000 κυβικά με ασφάλεια. Αυτό αποτελεί και την βάση του συλλογισμού της υδραυλικής επάρκειας του ΚΕΛΨ και του συλλογισμού βελτιστοποίησης της οικονομίας. Δηλαδή έχω δεξαμενές που επαρκούν. Γιατί να φτιάξω άλλες αν θέλετε πχ στην Φώκαια;
Με βάση τον εγκαταστημένο έλεγχο λειτουργίας των αντλιοστασίων της ΕΥΔΑΠ, συμπεραίνεται ότι τα δίκτυα συλλεκτήρων έχουν γενική επάρκεια για την ανάληψη των βραχυπροθέσμων και των μελλοντικών φορτίων που θα προέλθουν από νέες περιοχές. Βεβαίως τα δίκτυα θα βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση ώστε να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται καταστάσεις δυσλειτουργίας ή υπερφόρτισης με κατάλληλες επεμβάσεις.
Μετά την σύνδεση των περιοχών που έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά ( Διόνυσος, τμήμα ν. Σαλαμίνας κλπ) η πρόσθετη μέση ημερήσια παροχή που θα φθάνει στο ΚΕΛΨ από τις νέες περιοχές που προτείνεται να συνδεθούν είναι 34.000 κυβικά ημερήσια (ποσοστό αύξησης 4,4%). ( Σημ συντ. αν υπολογίσουμε αθροιστικά το ποσοστό των λυμάτων από Δήμο Παλλήνης και Νότιας Ακτής Σαρωνικού που θα εισέρχεται στο ΚΕΛΨ όταν αυτό λειτουργεί στο όριο του 1.200.000 κυβικών είναι 2,,83% !)
Ακόμη και το 2033 το σύνολο των παροχών υπολείπεται σημαντικά του 1.000.000 κυβικών την ημέρα που είναι το σημερινό περιβαλλοντικά εγκεκριμένο όριο μέσης παροχής του ΚΕΛΨ. Δείτε τον πίνακα:Το πρόσθετο BOD5 από τις νέες περιοχές εκτιμάται σε 11,3 tn/d (αύξηση 4,4%) για το έτος 2023 και 12,5 tn/d (αύξηση 5,26%) για το έτος 2033.
Εκτιμάται ότι ακόμη με την προσθήκη των νέων ρυπαντικών φορτίων στο ΚΕΛΨ (και για το 2033) το ΚΕΛΨ, ως έργο πολύ μεγάλης κλίμακας θα έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί ικανοποιητικά και ότι θα εξακολουθήσουν να τηρούνται τα περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα όρια ποιότητας στη τελική εκροή.
Με βάση τη σημαντική παρακολούθηση του οικοσυστήματος του εσωτερικού Σαρωνικού κόλπου υπό την επίδραση του ΚΕΛΨ από το ΕΛΚΕΘΕ (έκθεση 2013) επισημαίνεται η διαχρονική τάση βελτίωσης πολλών παραμέτρων του οικοσυστήματος, όπως η διαύγεια του θαλασσινού νερού, οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων, η φυτοπλαγκτονική βιομάζα, η οικολογική κατάσταση με βάση τη δομή και σύνθεση των φυτοβενθικών και ζωοβενθικών κοινωνιών σε περιοχές σχετικά κοντά στη Ψυτάλλεια. Η τάση βελτίωσης ξεκίνησε το 1998-2000 ως αποτέλεσμα της πρωτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων. Αυτή η τάση βελτίωσης για ένα σημαντικό αριθμό βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων συνεχίζεται και για την πλέον πρόσφατη περίοδο.»
Συμπερασματικά μετά την άρνηση της «αξιόπιστης» ΕΥΔΑΠ δύο φορές να δεχθεί να αποχετευτεί ο Δήμος Σαρωνικού στο ΚΕΛΨ  (για όποιον θέλει να δει τα σχετικά έγγραφα ας πάει στη διεύθυνση: http://www.pistikidis2014.blogspot.gr/2013/09/blog-post_2301.html ) φθάνουμε προς το τέλος της ιστορίας για Παλλήνη και Σαρωνικό.
Τέλος, θεωρώ χρήσιμη μια αναφορά σε κάποιους αιρετούς και φορείς του Πειραιά που φαίνεται να αντιδρούν για τη λύση που δόθηκε με τους Δήμους Παλλήνης και Σαρωνικού. Ας μην λησμονούν ότι τα λύματα από οποιαδήποτε περιοχή της Αττικής και να παράγονται «όζουν» ακριβώς πανομοιότυπα. Αυτό γιατί δεν άκουσα καμιά κινητοποίησή τους για άλλους Δήμους που αποχετεύονται στο ΚΕΛΨ ή πρόκειται να αποχετευτούν εκεί. Το συγκεκριμένο μεγάλο και ασφαλές έργο της Ψυτάλλειας -που χρηματοδοτήσαμε όλοι μας- μπορεί να εξυπηρετήσει και τους πιο παραπάνω Δήμους αλλά και τους Δήμους Ρ-Π και Σ-Α. Αυτός ο «αυτοδιοικητικός αυτοματισμός» που πάει να αρχίσει στον Πειραιά είναι σε εντελώς λάθος κατεύθυνση. Αλλιώς θα έμπαινε το ερώτημα: Μεγάλο έργο είναι επίσης και το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι πτήσεις από/προς αυτό ενοχλούν περιβαλλοντικά τους κατοίκους της Αρτέμιδος αλλά και της Ραφήνας, μήπως θα έπρεπε και μείς αντίστοιχα να κινητοποιηθούμε ώστε να μην εξυπηρετούνται από αυτό οι Πειραιώτες;